ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ ДО ТОВАРИСТВА І ДІЛЬНИЧНИХ ВІДДІЛЕНЬ


Закони України про кооперацію зазначають, що основною ознакою членства у кооперації є сплата вступного і пайового внеску.

Оскільки ми створюємо НАРОДНУ КООПЕРАЦІЮ по принципу структурного адміністративно-територіального поділу України, то логічно зазначити, що будь-який громадянин, чи юридична особа України приєднуючись до

1) Дільничного відділення первинного рівня (ДПР) одночасно стає членом:

2) Дільничного відділення базового рівня (ДБР),

3) Дільничного відділення регіонального рівня (ДРР) і

4) СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» в цілому.

Логічним є мінімізація витрат на вступ до членів кооперації із солідарним розподіленням внесків членів кооперації між структурними рівнями.

Поняття асоційованого і дійсного члена кооперації відрізняють цих членів за правом голосу на загальних зборах, і в першу чергу – того кооперативу, чи споживчого товариства, до якого вступив член кооперації. Здобувши право голосу цей член кооперації має право прямого вибору уповноваженої особи на збори ДБР, опосередкованого вибору уповноваженої особи ДБР – на зборах ДРР, уповноваженої особи ДРР – на зборах СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ». Отже, можна зробити висновок, що дійсний член кооперації опосередковано бере участь у загальних зборах НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. Отже, статус дійсного, чи асоційованого члена кооперації цілком залежить від кооперативу чи споживчого товариства, до якого вступив член кооперації.

СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» може рекомендувати наступні ставки членських внесків.

 

*Д – дійсний член;

**А – асоційований член.

Розрахункові рахунки НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ і РЕСУРСНОГО ФОНДУ

Треба зазначити наступне.

В суму внесків до СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» входять витрати:

- виготовлення посвідчень НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ;

- логістика посвідчень до почтового відділення;

- облік в єдиній базі даних;

- контроль використання;

- адміністрування на ПЛАТФОРМІ.

Дільничні відділення можуть назначати власні ставки внесків.

Дільничне відділення, що приймає до себе нового члена НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ за Договором кооперації зобов’язується прийняти від нього членські внески наступних рівнів і надіслати ці внески до відповідних відділень.

Якщо наступні рівні не створені, то внески депонуються на рахунку Дільничного відділення до створення наступних рівнів.

Наприклад.

- ДПР приймає внески ДБР, ДРР, НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ;

- ДБР приймає внески, ДРР, НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ;

- ДРР приймає внески, НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ;

- НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ приймає тільки власні внески.

Будь-яке Дільничне відділення має право приймати члена кооперації, що не належить до жодного Дільничного відділення нижчого чи верхнього рівня.

Якщо ДПР приймає члена кооперації, а в цей час ДБР і ДРР ще не існує, то внески сплачуються тільки у ДПР і НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. З появою (реєстрацією) ДБР і ДРР їм направляються за депоновані на рахунках ДПР відповідні внески члена кооперації.

Інформація про належність члена кооперації до Дільничних відділень доступна для нього у його власному кабінеті на ПЛАТФОРМІ, а також для тих відділень, членом яких він є.

Резиденти сплачують внески у гривні, нерезиденти у доларах США.

Дійсні члени кооперації мають за Статутом право участі у голосуванні на загальних зборах.

У відповідності до Положення про загальні збори Споживчого товариства «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» окрім умови дійсного членства право голосу на загальних зборах НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ мають лише члени правління і уповноважені особи Дільничних відділень регіонального рівня, що можуть бути уповноважені Дільничними відділеннями базового рівня їх району, а ті, в свою чергу, - Дільничними відділеннями первинного рівня.

Внески до НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ поділяються на:

- вступні (обов’язкові) – не повертаються і складають страховий фонд ТОВАРИСТВА;

- пайові (обов’язкові) – мінімальна дольова участь у діяльності ТОВАРИСТВА громадян і юридичних осіб;

- додаткові внески – вносяться за бажанням і цільовим призначенням на договірних умовах;

- благодійні внески – вносяться на рахунок Благодійної організації "РЕСУРСНИЙ ФОНД" безпосередньо, або при посередництві Дільничних відділень.

Додаткові і благодійні внески є предметом додаткових договірних відносин сторін будь-якого рівня, в таблиці не вказані і окремо не регламентовані крім самостійних рішень ресурсних фондів Дільничних відділень і БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД».

Усі без виключення члени СТ "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" - громадяни і юридичні особи, є рівноправними учасниками ПЛАТФОРМИ з правами виробництва, споживання і обслуговування за допомогою взаємозаліку внутрішніми ресурсними зобов’язанням в середині "НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ", що реалізується за допомогою посвідчень членів "НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ"– пластикових карток з QR-кодами.

Обмеження і пояснення щодо участі

1. Всі громадяни - асоційовані члени Дільничних відділень (адміністративно-територіальних одиниць) кооперації є одночасно членами ТОВАРИСТВА, здають вступний 10 грн. і пайовий 10 грн. (всього 20 грн.) внески до ТОВАРИСТВА, отримують від ТОВАРИСТВА посвідчення кооперації (пластикові картки з персональним QR-кодом), права на використання ПЛАТФОРМИ народної кооперації. Якщо ці громадяни не є членами кооперації первинного рівня, ці внески збільшуються: 40 грн. і 40 грн. відповідно, разом 80 грн. Якщо після безпосереднього вступу до ТОВАРИСТВА член кооперації вступає до первинного відділення, то частка внесків за дорученням цього члена кооперації направляється до його Дільничного відділення, ДБР та ДРР. В ТОВАРИСТВІ залишається частка внесків: 10 грн. і 10 грн. відповідно, разом 2 грн.

2. Юридичні особи, що одночасно є членами ДПР і ТОВАРИСТВА здають вступний 50 грн. і пайовий 375 грн. внески (разом 425 грн.) до ТОВАРИСТВА, отримують від ТОВАРИСТВА посвідчення кооперації (пластикові картки з персональним QR-кодом), права на використання ПЛАТФОРМИ народної кооперації. Для юридичних осіб – безпосередніх членів ТОВАРИСТВА внески складають: 200 грн. і 1500 грн. відповідно, разом 1700 грн.

3. Дільничні відділення (представники адміністративно-територіальних одиниць) є юридичними особами. Вони - можуть приєднуватись до ТОВАРИСТВА в якості асоційованих колективних членів із внесками: 200 грн. і 1500 грн. відповідно, разом 1700 грн. Згодом, при доплаті сум внесків до рівнів дійсного члена ТОВАРИСТВА до 400 грн. і 3000 грн. відповідно, разом 3400 грн., вони стають дійсними членами ТОВАРИСТВА.

4. Нерезиденти не можуть бути дійсними членами ТОВАРИСТВА.

5. Дійсні члени Дільничних відділень громадяни набувають у ТОВАРИСТВІ статусу асоційованого членства.

            Розрахункові рахунки НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ і РЕСУРСНОГО ФОНДУ

Запрошуємо до співпраці.

Станьте членом СТ "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ"

До попереднього

Читати далі

До початку документа

Кошик

Кошик порожній.