1. Територіальна громада Українського народу міста Івано-Франківська 

Самостійної української держави УКРАЇНА (РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНИ)

                                              ПРОПОЗИЦІЯ

м. Київ                                                                                                                                                                            01.02.2019 р.

Нещодавно, на засіданні Громадської спілки "ОБ'ЄДНАННЯ НАРОДНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ" під головуванням Яворського Володимира Миколайовича головою територіальної громади Українського народу міста Івано-Франківська Української республіки Олександрою Григорівною Романчак (https://www.sud-ua.info/, http://st-nk.mozello.com/galereja-1/lesja-bozhak--/, Fаceboоk: «Леся Божак», «Oleksandra Romanchak») була зроблена публічна пропозиція територіальним громадам Українського народу смостійної Української держави УКРАЇНИ, суть якої складалася з двох пунктів:

1. Легалізація первинного державного суб’єкта.

2. Повернення АКТИВІВ Українському народу, що були вкрадені у 90-х роках. 

ЯКІ КРОКИ ДЛЯ ЦЬОГО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ

ПЕРШИЙ КРОК

Отже, в першу чергу для легалізації первинного державного суб'єкта Українського народу РЕСПУБЛІКИ УКРАЇНИ, необхідно:

Розділ І. Створити Ініціативні групи з 50 та більше жителів (місто, місто з районним поділом, селище, село) на державній території самостійної Української держави УКРАЇНИ, об''єднаних спільними цілями та інтересами, порядок діяльності яких регламентується їх установчими положеннями, прийнятими і затвердженими установчими зборами ініціативної групи та метою - є наступне. 

1. Скликання  установчих зборів.

2. Прийняття  нового Статуту.

3. Висунення спільного кандидата на посаду голови ТГ.

4. Призначення  голови  ТГ.

5. Створення системи органів безпосереднього управління територіальної громади на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу країни, що будуть складатися з  мережі  відповідних  безбалансових  відділень – комітетів:

5.1. Комітет виборців.

5.2. Комітет народних представників.

5.3. Бюджетний комітет.

5.4. Рахунковий комітет.

5.5. Комітет народних засідателів та присяжних.

5.6. Комітет внутрішніх справ.

5.7. Надзвичайний комітет.

5.8. Комітет публічної  інформації.

5.9. Вуличні комітети самоорганізації  населення.

7. Створення додаткових та нових джерел доходів місцевого бюджету ТГ.

Посилання на документи:

01.001_Бюлетень установчих зборів

01.002_Протокол лічильної комісії

01.003_Регламент зборів ініціативної групи

01.004_Установчі положення ініціативної групи

01.005_Протокол установчих зборів

01.006_Статут ТГ Івано-Франківська

01.007_Голосування

Розділ ІІ. Подальша легалізація нових Статутів територіальних громад шляхом внесення до єдиного державного реєстру первинних державних суб’єктів Самостійної Української держави – України.

Посилання на документи:

01.008_Інформаційний лист про повноваження

01.009_Заява легалізації ТГ

01.010_Заява про долучення до ініціативної групи

Розділ ІІІ. Затвердження Декларацій про «Зобов’язання держави Україна перед своїми громадянами, що виникло внаслідок порушених законних і конституційних прав людини і громадянина України з боку  державної влади України за період 1991-2019 р.р.» та дії, направлені на виконання цих зобов’язань шляхом письмового повідомлення та зобов’язання гаранта Конституційних прав і свобод громадян України - Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Посилання на документи:

02.001_Декларація про зобов’язання держави

02.002_Заява Президенту

02.003_Витяги із законодавства

Розділ ІV. Затвердити на Всеукраїнському референдумі Конституцію України 1996 року.

Розділ V. Забезпечити виконання законності і відповідальності по статях Кримінального Кодексу України: 

ст.109 «Дії, спрямовані …на захоплення державної влади»,

ст.110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України»,

ст.111 «Державна зрада»,

ч. 4 ст. 157 «Перешкоджання здійсненню виборчого права»,

ч. 1 ст. 255 «Створення злочинної організації»,

ст. 256 «Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності»,

ст.341 «Захоплення державних або громадських будівель чи споруд»,

ст.353 «Самовільне привласнення владних повноважень або звання службової особи».

ч.3 ст. 382 «Невиконання судового рішення»

та ін. …

КОМЕНТАР

1. Щодо легалізації первинного державного суб’єкта.

Громадянин, що постійно проживає на території України, об’єднаний у територіальній громаді з іншими громадянами, є первинним суб’єктом влади і співвласником ресурсів України.

Громада має можливість реалізації своїх владних повноважень шляхом делегування цих повноважень через своїх представників у ради з використанням періодичної політичної системи виборів, або у інший спосіб прямої демократії.

Розділ ІІ. «Подальша легалізаціяшляхом внесення до єдиного державного реєстру …» ПРОПОЗИЦІЇ має заперечення, надане листом Міністерства юстиції України № 16692-0-33-15/7.1 від 06.07.2015 року (четвертий абзац): «Відповідно до положень законодавства України територіальна громада не наділяється статусом юридичної особи та відповідно не підлягає державній реєстрації».

Цей факт є підґрунтям для відмови банками України у відкритті рахунків територіальним громадам, як не зареєстрованим суб’єктам права і господарської діяльності у відповідності до чинного законодавства.

Однак, якщо первинний суб’єкт права прийме рішення про створення кооперативу, чи споживчого товариства, де більшість його членів будуть членами територіальної громади на визначеній території, з усіма правами людини і громадянина республіки Україна, то цей суб’єкт права отримає і права господарської діяльності.

Якщо кооператив у якості паїв отримає також права на користування ресурсами своїх членів - громадян, то крім такого суб’єкта права на передані йому у колективне користування, зазіхати ніхто не зможе.

Подальший спосіб використання владних повноважень громади буде залежати від її вибору і ситуації: на першому етапі це може бути делегування своїх представників (виборців), у подальшому – перехід до прямої демократії (народовладдя) – рейтингової безпартійної системи.

При створенні кооперативу чи споживчого товариства установчими зборами приймається статут, який може одночасно бути і статутом територіальної громади, або містити положення такого статуту при наявності двох статутів – кооперації і громади.

Виборчий принцип кооперації: один громадянин – один голос.

Крім цього: кооперативна структура для управління своєю власністю на демократичних принципах, може мати всі функції, перелічені вище. 

В результаті ми отримаємо повноцінний суб’єкт права із господарськими функціями (п.п. 5.1-5.9 розділу І) управління своїми ресурсами.

Комплексна мета http://st-nk.mozello.com/nachalo-1/stranica-1/ співпадає і складається із пунктів:

1. Самовизначення і статус людей у громадах - визначення свого положення стосовно суспільно прийнятих критеріїв особистісного становлення й подальша дієва реалізація себе на основі цих критеріїв у громадах.

2. Єдність – тісний зв’язок між людьми, згуртованість, цілісність, неподільність і дієздатна система прийняття узгоджених оперативних рішень громадян у громадах на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу.

3.  Самодостатність і самостійність людини і громадянина в громаді – те, що дозволяє бути повноцінними людьми в спільноті людей, це наявність необхідної інфраструктури, забезпеченість спільноти кадрами, фінансовими ресурсами в обсягах, достатніх для повноцінного вирішення місцевих проблем.

4. Еволюційне повернення до верховенства права республіки Україна та її народовладдя - шлях мирних (без соціальних потрясінь) послідовних прогресивних перетворень, досягнення гармонії децентралізованої форми правління (народовладдя) і делегованого та контрольованого уповноваженими особами громад централізованого управління функціями держави.

5.  Суб’єктність держави Україна на міжнародній арені серед передових найбільш розвинених країн світу з передовою економікою, наукою, інфраструктурою, соціальною сферою, широкою міжнародною кооперацією.

Кворум 50 громадян ініціативної групи для кооперації не обов’язковий, але позитивний фактор, враховуючи завдання повного залучення громадян до кооперації.

Щодо повернення боргів українському народу, що були вкрадені після розпаду СРСР, то кооперація, як суб’єкт господарювання територіальної громади, може виступати посередником і повноважним представником цього процесу.  

До переваг використання територіальними громадами діючого законодавства кооперації відноситься:

1. Декларативний захист державою і невтручання у внутрішню діяльність та ціноутворення.

2. Повернення прав на ресурси і управління ними для розвитку внутрішньої економіки кооперації громади з метою формування незалежних фондів з низу до верху.

3. Система формування фондів "Постачально-заготівельних контор".

4. Система формування фондів прямих фінансових розрахунків всередині кооперації.

5. Платіжна система кооперації - основа незалежної і непохитної економіки громад.

6. Заготівельна діяльність населення.

7. Цементуючий фактор - об'єднання за принципом інтересів розвитку і соціального забезпечення в громаді.

8. Стіл замовлень на поставки кооперації.

9. Система прийняття оперативних рішень територіальних громад України http://system.mozello.com/.

10. Дзеркальна економіка криптовалюти.

11. ТГ - колективний замовник на технології.

12. Міжнародна галузева кооперація – Міжнародна науково-технологічна програма «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО».

13. Перспектива партнерства з Міжнародним кооперативним альянсом, як структурованою організацією, яка налічує 1 млрд. 200 млн. членів.

14. Перспектива фінансування за планом «Маршала».

Вважаю за необхідне прийняти "на озброєння" пропозиції Олександри Григорівни і паралельно просвіщати учасників кооперативного руху про можливість суміщення способів на одному і тому ж полі діяльності територіальних громад.

Посилання на документи:

03.001_Порядок дій для створення кооперативу

03.002_Рішення територіальної громади

03.003_Заява про вступ до Кооперативу

03.004_Протокол № 1 Установчих зборів

03.005_Статут кооперативу

03.006_Статут споживчого товариства

03.007_Акт прийому-передачі

03.008_Договір кооперації Дільничного відділення

03.009_Додаток № 1 до Договору кооперації

03.010_Інструкція створення ПЗК

03.011_Інструкція закупівлі, обліку та продажу

Слід допомогти у формуванні інформаційного відповідного "пулу" (пакету документів) на нашому Інтернет ресурсі і в прямому спілкуванні з кооператорами.

Рішення про використання видів господарської діяльності та власних ресурсів повинна приймати кожна територіальна громада самостійно.

Територіальній громаді міста Івано-Франківськ, як спільноті громадян, що волевиявилися у створенні ініціативної групи, пропонується зареєструвати споживче товариство з неоподатковуваним статусом, відкрити розрахунковий рахунок у банку та розпочати діяльність в системі Мережі НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ.

Усім ініціативним групам територіальних громад, що будуть створювати на своїй базі суб’єкти господарювання у формі кооперативів чи споживчих товариств, рекомендується заповнити і легалізувати декларації про борги держави Україна перед українським народом. Це буде суттєвим підґрунтям для фінансування відродження країни тотальною зміною індустріальних технологій і комунального господарства.

З повагою, голова правління

СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ»  

В.Г. Петроченков

До попереднього

Читати далі

До початку документа

Кошик

Кошик порожній.