СТРАТЕГІЧНА КОМПЛЕКСНА МЕТА

СИЛА ЄДНОСТІ       Створення і втілення Програм НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ співпадає з метою громадянського суспільства.

       ПРОГРАМИ і їх ПРОЕКТИ – послідовність дій для досягнення мети, - СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ.

       Основні положення комплексної мети :

   1. Самовизначення і статус людей у громадах - визначення свого положення стосовно   суспільно прийнятих критеріїв особистісного становлення й подальша дієва реалізація себе на основі цих критеріїв у громадах. 

      2. Єдність – тісний зв’язок між людьми, згуртованість, цілісність, неподільність і дієздатна система прийняття узгоджених оперативних рішень громадян у громадах на всіх рівнях адміністративно-територіального поділу.

     3.  Самодостатність і самостійність людини і громадянина в громаді – те, що дозволяє бути повноцінними людьми в спільноті людей, це наявність необхідної інфраструктури, забезпеченість спільноти кадрами, фінансовими ресурсами в обсягах, достатніх для повноцінного вирішення місцевих проблем.

     4. Еволюційне повернення до верховенства права республіки Україна та її народовладдя — шлях мирних (без соціальних потрясінь) послідовних прогресивних перетворень, досягнення гармонії децентралізованої форми правління (народовладдя) і делегованого та контрольованого уповноваженими особами громад централізованого управління функціями держави.

       5.  Суб’єктність держави Україна на міжнародній арені серед передових найбільш розвинених країн світу з передовою економікою, наукою, інфраструктурою, соціальною сферою, широкою міжнародною кооперацією.

Запрошуємо до співпраці.

Станьте членом СТ "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ"

До попереднього

Читати далі

До початку документа