ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Всі дільничні відділення, їх ПЗК і громадяни - члени СТ "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" для стримування і зменшення цін, авторегуляції справедливих економічних відносин, створення ресурсних фондів розвитку і соціального забезпечення знизу вверх, прозорості економіки кооперації всередині кооперації дотримуються наступних основних принципів ціноутворення і одержання доходів.

1. Доходи і ціноутворення (п. 11 Статуту СТ "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ")

1.1. Доходи Споживчого товариства формуються за рахунок коштів, одержуваних в результаті господарської діяльності, продажу цінних паперів та інших надходжень (п. 11.1 Статуту, п. 1 Статті 12 ЗУ "Про споживчу кооперацію").

1.2. Після розрахунків по зобов’язаннях із внутрішніми і зовнішніми фондами, з кредиторами по витратах виробничо-господарської діяльності та соціальних зобов’язаннях, із контрагентами та по інвестиціях, інших обов'язкових відрахувань, на підставі рішення загальних зборів членів Споживчого товариства (зборів уповноважених) прибуток розподіляється на створення внутрішнього ринку споживання: закупівлю товарів і послуг споживчої кооперації для населення, створення підприємств і організацій, нових робочих місць, інвестицій в науку, виробництво, екологічну і соціальну безпеку, соціальний захист, комунальне і сільське господарство (п. 11.2 Статуту).

1.3. Споживче товариство та його підприємства самостійно та на договірних засадах встановлюють вільні ціни і тарифи на продукцію виробничо-технічного призначення, сировину, сільгосппродукцію і товари народного споживання, що виробляються і закуповуються ними, надані послуги виходячи з попиту і пропозицій, за винятком продукції, товарів і послуг, на які передбачено державне регулювання цін і тарифів (п. 11.3 Статуту, п. 2 Статті 12 ЗУ "Про споживчу кооперацію").

2. Формування цін.

У питаннях ціноутворення та принципах формування цін на продукцію і послуги внутрішнього ринку Споживче товариство орієнтується на наступні принципи (п. 11.4 Статуту).

2.1. Відкритості (публічного оприлюднення) структури ціни на товари і послуги для населення, територіальних громад і системи споживчої кооперації в цілому (п. 11.4.1 Статуту).

2.2. Недопустимості нарахування власної рентабельності на контрагентські товари та послуги (п. 11.4.2 Статуту).

2.3. Обмеження власної рентабельності на підставі нормативних документів, затверджених загальними зборами (зборами уповноважених осіб) (п. 11.4.3 Статуту).

2.4. Аналіз, систематизацію напрацювання вихідних даних про внутрішній і зовнішній ринки споживання і збуту, планування виробництва і розвитку системи споживчої кооперації (п. 11.4.4 Статуту).

2.5. Формування комплексного замовника на продукцію виробництва і споживання, заходи екологічної, економічної і соціальної безпеки із об’єднань жителів сіл, селищ, міст, - частин, цілих та об’єднаних територіальних громад (п. 11.4.5 Статуту).

2.6. Уніфікацію та здешевлення виробничих потужностей, їх технологічних ланок, засобів виробництва, інструментів, товарів і послуг (п. 11.4.6 Статуту).

2.7. Першочергове задоволення попиту внутрішнього ринку з подальшим розширенням виробництва для збільшення експортного потенціалу (п. 11.4.7 Статуту).

2.8. Створення нових робочих місць інтелектуального рівня, доповненням індустріальної економіки малими та середніми підприємствами (п. 11.4.8 Статуту).

2.9. Розробка і впровадження енергозберігаючих та енергогенеруючих технологій в побут та виробництво (п. 11.4.9 Статуту).

2.10. Впровадження нових технологій первинної безвідходної переробки сировини та конверсії техногенних родовищ у вторинну сировинну базу (п. 11.4.10 Статуту).

2.11. Створення і опанування нових принципів нової міжгалузевої, територіальної та екстериторіальної кооперації виробників товарів і послуг (п. 11.4.11 Статуту).

2.12. Створення і опанування нових принципів міжнародної кооперації на базі наукового і промислового співробітництва (п. 11.4.12 Статуту).

Запрошуємо до співпраці.

Станьте членом СТ "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ"

До попереднього

Читати далі

До початку документа