ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПО "НАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ"

1. Ознайомтесь та погодьтесь із текстом свого ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЄДНАННЯ

до Статуту-договору СТ "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ" 

2. Заповніть АНКЕТУ ГРОМАДЯНИНА або АНКЕТУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

3. Якщо ви юридична особа, заповніть і в електронній формі підпишіть ДОГОВІР КООПЕРАЦІЇ

4. Сплатіть внески відповідно до форми, вибраної Вами участі у СТ "НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ"

5. Користуйтесь довідковою інформацією про Ваші внески до ресурсних фондів переходом з Мапи НАРОДНОЇ КООПЕРАЦІЇ. 

1. Ознакомьтесь и согласитесь с текстом своего УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИЕ к Уставу-договору ПО "НАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ"

2. Заполните АНКЕТЫ ГРАЖДАНИНА или АНКЕТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

3. Если вы юридическое лицо, заполните и в электронной форме подпишите ДОГОВОР КООПЕРАЦИИ

4. Оплатите взносы в соответствии с формой, выбранной Вами участия в ПО "НАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ"

5. Пользуйтесь справочной информации о Ваших взносах в ресурсных фондов переходом с Карты НАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ.

К предыдущему

Читать далее

К началу документа